TOEGANG

 • Toegang vanaf 18+ jaar en na ontvangst van een entreebewijs.
 • Op verzoek dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 • Het Personeel is bevoegd de toegang te ontzeggen of een entreeverbod op te leggen bij ordeverstoring en/of indien bezoekers zich niet houden aan de huisregels en/of instructie van het personeel.
 • Het betreden van en aanwezig zijn in dit casino geschiedt op eigen risico. Dit casino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Neem bij het bezoeken en verlaten van het casino de algemene normen en waarden in acht, veroorzaak geen overlast in de omgeving van het casino.

ROKEN

 • Roken is toegestaan in de aangeduide rookzone. In de rookzone gelden de daar vermelde regels en instructies.
 • Instructies van het personeel over het gebruik van de rookzone dienen opgevolgd te worden.

VERBODEN

 • Het gebruik en/of onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen.
 • Het maken van foto- en filmopnamen.
 • Het dragen van hoofddeksels en zonnebrillen

VEILIGHEID

 • Voor uw en onze veiligheid is (extrene) videoregistratie aanwezig.
 • Bij agressie, geweld, fraude of diefstal wordt direct de politie gewaaarschuwd.
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

SPEELAUTOMATEN

 • Dit casino biedt uitsluitend kansspelautomaten aan.
 • Het maximaal aantal gelijktijdig te bespelen units bedraagt 6.
 • Het maximaal aantal gelijktijdig te bespelen units op roulette en Random Bingo bedraagt 3.
 • Bij storing, defect of bijvullen worden speelautomaten uitgeschakeld met behoud van speeltegoed. De speelautomaten dienen op verzoek direct beschikbaar gesteld te worden aan het personeel.
 • De gekoppelde jackpot wordt alleen toegekend aan de speelautomaten die op reguliere wijze bespeeld worden. Spelstrategieën specefiek gericht op het meedingen naar een gekoppelde jackpot zijn niet toegestaan.
 • Bij storing vervalt het laatste spel, u krijgt uw inzet terug.

SPEEL BEWUST

 • Speel gerust maar bewust en blijf binnen uw budget.
 • Onze medewerkers zijn getraind op het gebied van verantwoord spelen en geven u graag informatie en advies.

KLACHTEN

 • Wij streven ernaar om uw bezoek aan Casino ADMIRAL zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze producten of dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen bij de manager van de betreffende vestiging. U kunt uw klacht ook kenbaar maken via het contactformulier op onze website.
 • Uw klacht wordt in behandeling genomen door de manager. Afhankelijk van de klacht vindt overleg met een interne afdeling plaats.
 • U ontvangt altijd een schriftelijke reactie op een door u schriftelijk ingediende klacht.

In gevallen waarin de huisregels niet voorzien, zijn de beslissingen van het personeel bindend.